Prezentácia o svojej ŽŠR

Finálová konferencia

pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára

Vyvrcholením Olympiády ŽŠR v Žilinskom kraji bude finálová konferencia, ktorá sa uskutoční 9.decembra 2010 na úrade Žilinského samosprávneho kraja. Nad konferenciou prijal záštitu predseda ŽSK Juraj Blanár. Na túto konferenciu budú pozvaní zástupcovia všetkých zapojených žiackych školských rád – 2 študenti a 1 koordinátor za každú ŽŠR.

Vytvorenie prezentácie
Do 29.11.2010 je potrebné poslať hotovú prezentáciu cez uploader prezentácií. Následne vám pošleme pozvánku na finálovú konferenciu, ktorá je určená pre všetky ŽŠR zapojené do Olympiády. Prezentácie budú poslané členom hodnotiacej komisie, ktorá ich vyhodnotí a v úvode finálovej konferencie potom vyhlási 15 najlepších prezentácií. Zástupcovia týchto 15 tímov predstavia svoju prezentáciu na tejto konferencii. Komisia následne rozhodne o víťazovi Olympiády ŽŠR.

Obsah prezentácie
Po splnení predošlých úloh (zorganizovanie Školského kola súťaže o prevencii a uskutočnenie Dňa ŽŠR na škole) vytvoríte prezentáciu.
Prezentácia bude obsahovať:

  • základné údaje o vašej ŽŠR, o vašich uskutočnených aj plánovaných aktivitách,
  • opis a dokumentáciu organizovania umeleckej súťažnej kampane „Prevencia je viac ako represia“ od jej prípravy, cez propagáciu a priebeh až po jej hodnotenie,
  • opis a dokumentáciu o organizovaní Dňa ŽŠR na vašej škole.

Forma a požiadavky na prezentáciu
Prezentácia môže byť vytvorená buď v programe MS PowerPoint, alebo to môže byť video.

  • Prezentácia môže mať maximálne 20 snímok (slajdov) a celkový čas prezentovania nesmie presiahnuť 10 minút. Prezentácie zhotovujte v MS Office PowerPoint 2003.
  • Video musí byť prehrateľné v bežnom formáte a jeho čas tiež nesmie prekročiť 10 minút.
Prezentáciu je nutné odoslať cez UPLOADER PREZENTÁCIE!
Dnes je nedeľa,
14. júla 2024
Meniny má Kamil