Deň ŽŠR

Súčasťou Olympiády ŽŠR v Žilinskom kraji je aj uskutočnenie Dňa ŽŠR na škole.

Cieľ podujatia

Cieľom Dňa ŽŠR na škole je spropagovať činnosť žiackej školskej rady (ŽŠR) pred spolužiakmi a pred celou školou. Je to výborná príležitosť pre žiacku školskú radu, aby prezentovala svoju činnosť, svoje aktivity. Študenti na škole majú takýmto spôsobom možnosť dozvedieť sa o spolužiakoch / študentoch, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť.

Priebeh a organizácia podujatia

ŽŠR si určí deň v mesiaci november 2010, najneskôr do 26.11.2010.

Forma podujatia, organizácia i priebeh je plne v rukách žiackej školskej rady. Záleží len na členoch ŽŠR, akým spôsobom sa chcú pred svojimi spolužiakmi i pedagógmi prezentovať.

Z podujatia je potrebné vyhotoviť dokumentáciu (fotky, video, anketa…). Táto dokumentácia bude slúžiť ako materiál pri vytváraní prezentácie na finálovej konferencii Olympiády ŽŠR.

Dnes je nedeľa,
14. júla 2024
Meniny má Kamil