Olympiáda ŽŠR

Konferencia žiackych školských rád stredných škôl zo Žilinského kraja

( ŽILINA 9. decembra 2010) Mladí ľudia, ktorým záleží na hodnotnom živote v škole, kde študujú, na meste, v ktorom žijú sa 9. decembra 2010 stretli na krajskej konferencii v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja. Hlavnou témou konferencie bola participácia mladých ľudí na živote školy a mesta a ich spôsob vytvárania preventívneho prostredia vo svete svojich rovesníkov.

Na konferencii v Žiline sa stretli zástupcovia z 24 stredných škôl zo Žilinského kraja, ktorí sa aktívne zúčastnili trojmesačnej Olympiády žiackych školských rád stredných škôl.
Súťažnými disciplínami Olympiády bola umelecká súťaž na škole s témou Prevencia je viac ako represia, zorganizovanie dňa žiackej školskej rady a vytvorenie prezentácie o činnosti rady na škole aj v meste. Celkovo zapojených bolo 28 škôl.
Vyvrcholením Olympiády bola finálová konferencia, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

Na konferencii boli vyhodnotené aj výsledky Olympiády žiackych školských rád.
Za prezentáciu činnosti ocenenia získali :
1.miesto: Žiacka školská rada, Spojená škola, Tvrdošín
2.miesto: Žiacka školská rada, Gymnázium, Liptovský Hrádok
3.miesto: Žiacka školská rada, Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš

Za umelecké diela s témou „Prevencia je viac ako represia“ porota ocenila:
Literárna súťaž: Angelika Bandíková, Spojená škola, Tvrdošín
Výtvarná súťaž: Diana Katráková, Obchodná akadémia, Ružomberok
Video súťaž: V slepej uličke, Gymnázium Bytča
Foto súťaž: Monika Matulová, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice

Umelecké diela mali možnosť oceniť aj diváci hlasovaním na webovej stránke. Výhercami sa stali:
Literárna súťaž: Peter Bátory, SOŠ dopravná, Martin
Výtvarná súťaž: Lenka Michtalíková, Gymnázium Bytča
Video súťaž: Dvere maľované, Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Foto súťaž: Monika Matulová, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice

„Tvorivosť mladých ľudí, ktorá obohacuje životy iných má veľký význam. A to nám dokázali aj výstupy z Olympiády žiackych školských rád. Druhým veľkým prínosom tohto niekoľkomesačného úsilia Rady mládeže Žilinského kraja bolo aj zapojenie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, Krajského školského úradu, Obvodného úradu v Žiline do hodnotenia výstupov mladých ľudí “, povedala Darina Čierniková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Organizátorom Olympiády žiackych školských rád bola Rada mládeže Žilinského kraja a Žilinský samosprávny kraj.

___________________________________________________________

Vyhlásenie súťaže

Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje Olympiádu žiackych školských rád v Žilinskom kraji, ktorá vyvrcholí finálovou konferenciou pod názvom Prevencia je viac ako represia v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

Účastníci súťaže:
Do Olympiády sa môže zapojiť žiacka školská rada (ŽŠR) pôsobiaca na strednej škole (gymnázium, stredná odborná škola, spojená škola) zo Žilinského kraja, pričom podmienkou zapojenia nie je zriaďovateľská pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja.

Priebeh súťaže:
Súťaž pozostáva z troch aktivít, resp. okruhov hodnotenia:

  1. Zorganizovanie školského kola umeleckej súťaže pre žiakov vašej školy na tému „Prevencia je viac ako represia“ v rôznych kategóriách – výtvarné dielo, literárne dielo (úvaha), fotografia, video. Víťazné diela postúpia do krajského kola a budú prezentované na výstave.
   Termín: do konca októbra 2010

 

  1. Zorganizovanie Dňa ŽŠR. Žiacka školská rada bude mať za úlohu zorganizovať na škole Deň ŽŠR, počas ktorého bude v škole medzi spolužiakmi aj pedagogickým zborom  prezentovať seba a poukazovať na svoju činnosť a aktivity. Cieľom tohto Dňa je, aby na škole všetci poznali ŽŠR a vedeli, akým spôsobom im môže pomôcť.
   Termín: v priebehu mesiaca novembra 2010

 

  1. Vytvorenie počítačovej prezentácie (PowerPoint alebo video) o svojej ŽŠR. Prezentáciu budete prezentovať počas finálovej konferencie Prevencia je viac ako represia pred hodnotiacou komisiou, ktorá na záver Olympiádu ŽŠR vyhodnotí.

Prezentácia bude obsahovať:

   • základné údaje o vašej ŽŠR, o vašich uskutočnených aj plánovaných aktivitách,
   • opis a dokumentáciu organizovania umeleckej súťaže „Prevencia je viac ako represia“ od jej prípravy, cez propagáciu a priebeh až po jej hodnotenie,
   • opis a dokumentáciu o organizovaní Dňa ŽŠR na vašej škole.

Finálová konferencia sa uskutoční 9. decembra 2010

Hodnotiaca komisia:
Komisiu bude tvoriť zástupca Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, zástupca Rady mládeže Žilinského kraja, (zástupca koordinátorov, zástupca študentov)

Odmeny pre víťazov:
Vecné ceny.

Prihlásenie do súťaže:
Prihlásenie bolo ukončené.

V prípade otázok nás kontaktujte:
Martin Šturek, martinsturek@rmzk.sk, 0907 348 178

Dnes je nedeľa,
14. júla 2024
Meniny má Kamil