Súťaž o prevencii
Žiacka školská rada zapojená do Olympiády ŽŠR v Žilinskom kraji má za úlohu okrem iného zorganizovať na škole školské kolo súťažnej kampane s názvom a témou „Prevencia je viac ako represia“.

Cieľ súťažnej kampane
Cieľom súťažnej kampane je umeleckou formou poukázať na význam prevencie a na jej dôležitosť oproti represii.

Kategórie súťažnej kampane:
Súťaž bude prebiehať v 4 kategóriách so spomínanou témou (Prevencia je viac ako represia):

 • literárne dielo
 • fotografia
 • video
 • výtvarné dielo

Priebeh a organizácia súťažnej kampane:
Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent vašej školy v ktorejkoľvek kategórii. Žiacka školská rada zabezpečí na škole celý priebeh školského kola súťaže od jej prípravy, cez propagáciu, uskutočnenie až po vyhodnotenie najlepších diel v každej kategórii. Z podujatia je potrebné vyhotoviť dokumentáciu (fotky, video, anketa…). Táto dokumentácia bude slúžiť ako materiál pri vytváraní prezentácie na finálovej konferencii Olympiády ŽŠR.

Školské kolo je potrebné zorganizovať do 29. októbra 2010. Víťazné diela (výkres, DVD s videom) nám doručte do 5. novembra na našu poštovú adresu (Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01 Žilina). Fotografiu a literárne dielo môžete poslať e-mailom na adresu: martinsturek@rmzk.sk v rovnakom termíne.

Odmeny pre víťazov:
Víťazné dielo z každej kategórie postúpi do krajského kola súťaže. Okrem toho budú prezentované na webovej stránke www.rmzk.sk a na putovnej výstave v Žilinskom kraji.

Výsledky krajského kola súťažnej kampane Prevencia je viac ako represia budú vyhlásené počas finálovej konferencie v decembri a víťazi krajského kola získajú vecné ceny.

Technické podmienky:

 • literárne dielo:
  • literárna forma: úvaha
  • rozsah: max 2 A4, 12 písmo, riadkovanie 1,5
  • technická forma: napísaná elektronicky v textovom editore
 • fotografia:
  • min. veľkosť 2600×1950 px
  • Forma doručenia: elektronická
  • Hodnotiť sa bude predovšetkým myšlienka. Prihliadať sa bude aj na technické spracovanie – expozícia, farebná hĺbka, ostrosť, … (z tohto dôvodu nedoporučujeme zhotovovať fotografie mobilným telefónom)
  • Doplnkové úpravy cez PC sú povolené (toto neplatí pre koláže a pre podobné spracovania)
  • Zaslaním fotografie dávate právo Rade mládeže Žilinského kraja na spracovanie a používanie fotografie na jej účely (Autorské právo Vám, samozrejme, nezaniká).
 • video:
  • čas: max 5 min
  • formát: avi, mpeg (bežná kompresia 1 alebo 2)
 • výtvarné dielo:
  • forma: kresba, maľba (do formátu A3), ), výtvarné dielo z iného materiálu (drôt, drevo a pod.)

Kontakt v prípade otázok:
Martin Šturek, martinsturek@rmzk.sk 0907 348 178

Dnes je piatok,
21. júna 2024
Meniny má Alojz